روحیه

خاک‌برسرترین عالم ای زمین غم‌زده مردم این شهر باید ز تو آموزند شادی و رقص کمر کاری که بدان در تلاشی شب و روز
/ 12 نظر / 16 بازدید
آبان 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
تیر 91
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
دی 88
2 پست
رویا
2 پست
پند
2 پست
شادی
1 پست
روحیه
1 پست
قر_کمر
1 پست
david_gilmour
1 پست
pink_floyd
1 پست
comfortably_numb
1 پست
roger_waters
1 پست
خواب
1 پست
شب
2 پست
بیداری
1 پست
تعطیل
1 پست
آدم_و_حوا
1 پست
آفتاب
1 پست
طلسم
1 پست
فهمیدن
1 پست
تفکر
1 پست
نوروز
1 پست