حال

حال من خوش نیست و خوشحالم که حالی هنوز دارم که تا با آن فردا را به رنگی شاد نقاشی کنم.

/ 8 نظر / 8 بازدید
soheila

سلام فرید ......... حال ناخوش گویا گریبانگیر خیلیاست ![گل]

الهام کاشونی

سلام آقا فرید جمله ای رو که نوشتی رو خیلی دوست دارم به دلم نشست اما دلگیرم از روزهایی که می آیند و همش تکرارست و تکرار

الهام کاشونی

حال من خوب است،اما تو باورنکن. امیدوارم روزی بیاد که حال همه خوش باشه [گل]

soheila

خوب بیا با من حرف بزن ... می بینم که هنوز با وجود سن زیادم شیطونی :دی (سن زیاد یعنی اینکه دیگه پیر شدی شما فرید جان برو فکر نون باش بچه م )[نیشخند]

مینا

خدایا ... مرا به چه طعمی افریدی که همه از من سیرند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مینا

نروووووووو دردناکترین التماس دنیاست ....... [گریه]