# خطاب_به_فریدجان

روحیه

خاک‌برسرترین عالم ای زمین غم‌زده مردم این شهر باید ز تو آموزند شادی و رقص کمر کاری که بدان در تلاشی شب و روز
/ 12 نظر / 16 بازدید